Các khóa Workshop

Danh mục workshop

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

các khóa Workshop nổi bật

Xem tất cả khóa Workshop sắp diễn ra

STT Ngày Thời gian Sony Center Địa chỉ Cấp độ Tình trạng
01 19/02/2020 13:00 - 19:00 Sony Center Đông Du 68-70 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Trải nghiệm Hết chỗ Xem chi tiết