Sản phẩm mới nhập vào giỏ hàng

Chọn thêm phụ kiện

ds-gold.jpg

Tay cầm DUALSHOCK 4 - Gold

PS4™ DUALSHOCK (CUH-ZCT2G14)

1.349.000
ds-blue-1.jpg

Tay cầm DUALSHOCK 4 - Blue

PS4™ DUALSHOCK (CUH-ZCT2G12)

1.349.000
camo.jpg

Tay cầm DUALSHOCK 4 (camo)

PS4™ DUALSHOCK (CUH-ZCT2G16)

1.349.000
untitled-1.jpg

PS4 Game_Final Fantasy

Final Fantasy XV

1.290.000
the-guardian.jpg
1.190.000
king-of-fighter.jpg

THE KING OF FIGHTERS ⅩⅣ

THE KING OF FIGHTERS ⅩⅣ

1.290.000
destiny-collection.jpg

Destiny Collection

Destiny Collection

1.290.000