Sản phẩm mới nhập vào giỏ hàng

Chọn thêm phụ kiện

ds-gold.jpg

Tay cầm DUALSHOCK 4 - Gold

PS4™ DUALSHOCK (CUH-ZCT2G14)

1.349.000
ds-blue-1.jpg

Tay cầm DUALSHOCK 4 - Blue

PS4™ DUALSHOCK (CUH-ZCT2G12)

1.349.000
8.jpg
1.190.000