Sản phẩm mới nhập vào giỏ hàng

Chọn thêm phụ kiện

2.jpg
790.000
ds-red-1-700x700_0.jpg

Tay cầm DUALSHOCK 4 - Red Crystal

PS4™ DUALSHOCK (CUH-ZCT2G18)

1.349.000