Thời gian: 14:00 - 16:00, 09/11/2019

Sony Center: Sony Center Nha Trang

Địa điểm: 9 Lê Thánh Tôn, TP. Nha Trang

Cấp độ: Nâng cao

Thông tin đăng ký

Lớp học này đã hết hạn đăng ký.

Bạn cũng có thể quan tâm

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết